COMUNICAT ANAF: ”Inspectorii de control nu au plan de sume suplimentare”

Estimated read time 3 min read

Având în vedere informațiile apărute astăzi în mass-media, cu privire la faptul
că inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au „plan de
sume suplimentare”, pe care să le stabilească firmelor aflate în control, iar cei
care nu-l îndeplinesc primesc note mici, precizăm următoarele:
Potrivit prevederilor art. 113 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, în scopul efectuării
inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală procedează la stabilirea bazei de
impozitare, a diferențelor datorate în plus sau în minus, după caz, față de
obligația fiscală principală declarată de către contribuabil/plătitor și/sau
stabilită, după caz, de organul fiscal, acestea reprezentând sumele stabilite
suplimentar ca urmare a unei acțiuni de control fiscal.
Facem precizarea că evaluarea individuală a inspectorilor fiscali este realizată
de către structurile teritoriale în cadrul cărora aceștia își desfășoară
activitatea, structuri teritoriale cărora nu li s-au comunicat ținte pentru
sumele stabilite suplimentar de inspectori ca urmare a controalelor fiscale
efectuate.

În prezent, strategia ANAF în ceea ce privește activitatea de control fiscal se
concentrează în jurul a două principii ce guvernează orice administrație fiscală
modernă, respectiv:
a) încurajarea creșterii conformării voluntare, la declarare, a contribuabililor;
b) prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
În vederea armonizării procedurilor de control fiscal cu tendințele
internaționale, potrivit cărora activitatea de control fiscal devine ultima
pârghie a administrației fiscale pentru realizarea conformării la declarare,

ANAF a adoptat abordarea adaptată și progresivă a formelor și acțiunilor de
control fiscal.

În acest sens, în vederea creșterii conformării la declarare a contribuabililor,
ANAF, prin structurile de control fiscal, desfășoară în prezent două tipuri de
acțiuni care presupun interacțiunea de la distanță cu contribuabilul:
•emiterea Notificării de conformare, care reprezintă un document prin care
organul de inspecție fiscală transmite contribuabililor/plătitorilor prezumtivi a
fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale riscurile fiscale identificate, în
scopul reanalizării situației fiscale și îndeplinirii obligațiilor fiscale conform
prevederilor legale, ori a clarifica riscurile fiscale notificate, după caz.
•efectuarea de acțiuni de verificare documentară, care constau în realizarea
unei analize de coerență a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe
baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului,
precum și pe baza oricăror informații și documente transmise de terți sau
deținute de organul fiscal, care au relevanță pentru determinarea situației
fiscale.

Contribuabilii cu risc fiscal ridicat sunt supuși acțiunilor de control fiscal,
astfel:
-inspecția fiscală are loc în cazul contribuabililor care, în urma Notificării de
Conformare, nu corectează și nu clarifică riscurile fiscale pentru care au fost
notificați;
-controlul antifraudă, în cazul contribuabililor pentru care există indicii de
evaziune fiscală.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MASS MEDIA

You May Also Like

More From Author