BNR: Rata anuală a inflației IPC și-a accentuat parcursul descendent în T2 2023, inclusiv ca urmare a reducerii dinamicii anuale a CORE2 ajustat.

Estimated read time 3 min read

Conform Raportului asupra Inflației, prezentat de către BNR în data de 09 august 2023, Rata anuală a inflației IPC și-a accentuat parcursul descendent în T2 2023, inclusiv ca urmare a reducerii dinamicii anuale a CORE2 ajustat.

Factorii care au avut o influență semnificativă asupra Inflației în T2 2023 sunt:

În sens pozitiv:

 • Deflație a la nivelul grupei bunurilor energetice;
 • Modificarea schemei de sprijin pentru plata facturilor la electricitate și gaze naturale în apr. 2022, ce a avut un efect pozitiv asupra inflației;
 • Evoluția cotației petrolului la niveluri inferioare celor prevalente în anul precedent;
 • Continuarea corecției cotațiilor materiilor prime;
 • Acordul procesatorilor și comercianților locali de a reduce prețul de consum al laptelui;
 • Temperarea, în continuare, a așteptărilor inflaționiste ale operatorilor economici;

In sens negativ:

 • Creșterea costurilor cu forța de muncă;
 • Tendință încă ascendentă a prețurilor de import;
 • Persistența excedentului de cerere, însă în atenuare;

Accelerarea deflației din T2 2023 s-a datorat, preponderent, componentelor energetice, dar și evoluțiilor favorabile care au avut loc pe segmentul alimentelor procesate.


Rata anuală a inflației de bază: continuarea traiectoriei gradual descendente pe tot intervalul proiecției

 • Persistența presiunilor inflaționiste din partea costurilor de producție ale companiilor, cu precădere cele salariale, însă cu o intensitate previzionată în reducere;
 • Condiții de cerere (încă) favorabile, în comprimare treptată pe intervalul prognozei, … care facilitează însă transmisia în prețurile finale a majorărilor generalizate ale costurilor de producție ale companiilor;
 • Reducere treptată a presiunilor inflaționiste asociate prețurilor bunurilor de consum din import;
 • Continuarea tendinței de ajustare descendentă a anticipațiilor inflaționiste;

  Riscuri la adresa traiectoriei proiectate a ratei inflației

 Evoluțiile mediului extern:

− efecte economice ale războiului din Ucraina

− eventuală evoluție anemică a sectorului manufacturier în zona euro

− încetinirea economiei chineze

− persistența inflației, ritmul procesului dezinflaționist

− conduita viitoare a politicii monetare a băncilor centrale majore

Prețurile materiilor prime, ale bunurilor intermediare și finale (îndeosebi componente energetice și bunuri alimentare):

− deciziile viitoare ale OPEC+

− consecințe economice ale distrugerii barajului Nova Kahovka

− reversarea progreselor în cazul restructurării lanțurilor globale de valoare adăugată

− implicații ale condițiilor climaterice (extrem de impredictibile)

− comportamentul agenților economici în contextul măsurii de plafonare temporară a adaosului comercial

Politica fiscală și cea a veniturilor (riscuri în amplificare):

− configurația finală a pachetului de consolidare fiscală și, implicit, ritmul de reducere a deficitului

− coordonatele primei rectificări bugetare

− continuarea corecției fiscale conform angajamentelor asumate în cadrul procedurii de deficit excesiv

− conduita politicii fiscale în contextul anului electoral 2024

Piața muncii:

− posibilă amplificare a interconexiunilor dintre dinamica prețurilor și cea a salariilor

− necesar sporit de forță de muncă calificată în anumite sectoare

Hotărârile Consiliului de administrație al BNR din cadrul ședinței din 7 august 2023

 • Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00% pe an;
 • Menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00 %;
 • Menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit;

You May Also Like

More From Author