TRATAMENTUL FISCAL AL CHELTUIELILOR DE PROTOCOL

Estimated read time 2 min read

Articolul a aparut in revista CECCAR nr. 1/ianuarie 2017

Referitor la cheltuielile de protocol trebuie precizat faptul că, în cadrul noului cod fiscal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, se prezintă tratamentul fiscal al cheltuielilor de protocol din punct de evdere al impozitului pe profit, al impozitului pe veniturile din activități independente și al TVA, fără a există însă o definiție clară a cheltuielilor de protocol. Deși nu există o defenire precisă a cheltuielilor de protocol, din punctul nostru de vedere acestea nu se referă la cadouri/servicii oferite/prestate oferite propriilor angajați, ci mai degrabă la acele cadouri/serviciioferite/prestate unor parteneri/potențiali parteneri de afaceri, în vedera consolidării relațiilor comerciale existente cu aceștia/dezvoltării unor relații de afaceri noi.

În acest articol vom prezenta un studiu al cheltuielilor de protocol din legislația națională, structurat pe trei capitole, după cum urmează: primul capitol se referă la tratamentul fiscal al cheltuielilor de protocol din punct de vedere al impozitului pe profit, al impozitului pe veniturile din activități independente și a taxei pe valoarea adăugată; al doilea capitol se referă la tratamentul contabil al cheltuielilor de protocol iar în capitolul al treilea vom prezenta exemple privind modul de calcul al cheltuierilor de protocol atunci când se depășește plafonul legal.

Auto: cristian marinescu

You May Also Like

More From Author