In cat timp trebuie sa-ti elibereze angajatorul adeverinta de salariu sau de vechime in munca?

Estimated read time 3 min read

De trei ani nu se mai emit carnete de munca, ceea ce inseamna ca salariatii au la indemana un nou instrument care sa le ateste vechimea in munca: adeverinta de vechime in munca. Ei au dreptul de a solicita acest document angajatorilor, care au obligatia sa-l elibereze in termen de maxim 15 zile de la data solicitarii, in caz contrar riscand amenzi de pana la 1000 lei.

Legislatia muncii aflata in vigoare stabileste ca, la solicitarea salariatului, angajatorul are obligatia de a-i elibera adeverinte si documente care sa-i ateste salariul sau vechimea in munca, in meserie si in specialitate. Obligatia angajatorului de a elibera salariatului adeverinte este prevazuta de Codul muncii la art. 34: “La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate”.Acelasi act normativ stipuleaza, la art. 40, ca printre obligatiile angajatorului se numara eliberarea la cerere, a tuturor documentelor care atesta calitatea de salariat a solicitantului.

Legislatia muncii stabileste si amenzi pentru angajatorii care refuza sa elibereze documentele solicitate. Astfel, incalcarea de catre angajator a acestei obligatii va constitui contraventie si va fi pedepsita cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.

Asadar, spre deosebire de Codul muncii, HG nr. 500/2011 prevede un termen in care angajatorul trebuie sa se incadreze: cel mult 15 zile de la data solicitarii. 

Daca, din motive obiective, angajatorul nu poate elibera documentele, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de munca din raza caruia angajatorul isi desfasoara activitatea eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte elementele continute in registru, astfel cum a fost intocmit si transmis de catre angajator.

“Inspectoratul teritorial de munca in cauza elibereaza documentul, in baza registrului electronic transmis de angajator, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii”, se precizeaza in HG nr. 500/2011. Pentru eliberarea acestei adeverinte de catre ITM,solicitantii vor plati un tarif de 50 lei/document.

Modelul adeverintei de vechime in munca este disponibil in fisier atasat. (documentul este prelucrat de pe site-ul ANOFM Dolj)

Cum arata adeverinta de vechime in munca pentru functionarii publici?

Formatul standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si in specialitatea studiilor a functionarilor publici a fost stabilit la inceputul anului 2013, prin ordinul Ordinul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 192/2013, in vigoare din 22 ianuarie 2013.

Cu alte cuvinte, incepand de la data mentionata, se foloseste un format  standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice, pe care il puteti consulta in fisierul atasat. Potrivit Ordinului ANFP, adeverintele vor atesta vechimea in munca si in specialitatea studiilor dobandite dupa data de 1 ianuarie 2011, astfel ca dovada vechimii dobandite pana la 31 decembrie 2010 se va face cu carnetul de munca.

“Adeverintele eliberate potrivit formatului standard aprobat prin prezentul ordin sunt aplicabile pentru concursurile/examenele organizate pentru ocuparea functiilor publice care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin”, se mai arata in actul normativ citat.

Conform Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice reprezinta experienta dobandita in temeiul unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau ca profesie liberala, demonstrata cu documente corespunzatoare.

Concret, documentul corespunzator este carnetul de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice.

Autor: Comănescu Adina, expert contabil

You May Also Like

More From Author